Rýchly kontakt: +421 915 915 513 | fawell@fawell.eu
vip card
eshop

Naša predajňa

Prešov
Levočská 11
Mobil: 0905 891 655

Otváracie hodiny

Pondelok-piatok-8:30-17:00

sobota - nedeľa -  ZATVORENÉ

email: fawell@fawell.eu

eshop: podlahy-dvere.eu

PARKOVANIE     ZADARMO

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť Fawell s.r.o.

IČO: 44 109 865

 so sídlom Levočská 11, Prešov 08001

e mail : fawell @fawell.eu,

telefón: 0905 891 655

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel s.r.o., vložka číslo 20046/P.

Osobne údaje získavame od  fyzickej osoby, ktorá sa dá identifikovať na základe dobrovoľne poskytnutia údajov : meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo.

Tieto údaje spracúvame za účelom uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, dodanie tovaru na adresu, poskytnutia služieb, príjem a spracovanie objednávok, vystavenie faktúr alebo na vybavenie reklamácie.

 K Vaším osobným údajom , majú prístup len naši zamestnanci, ktorí sú  povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Okrem súdu a orgánom činné v trestnom konaní. Chránime vaše osobné  údaje v maximálnej možnej miere.

Osobné údaje sú spracované a ponechané len na dobu potrebnú pre vybavenie danej činnosti.  Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a za akým účelom.

Sťažnosť ohľadom spracovania Vašich osobných údajov môžete uplatniť emailom : fawell@fawell.eu.

Práva fyzickej osoby:

  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na opravu nesprávnych  osobných údajov
  • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
  • právo na prístup k osobným údajom

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán , ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak mate podozrenie na porušenie ochrany údajov.