Rýchly kontakt: +421 915 915 513 | fawell@fawell.eu
vip card
eshop

Naša predajňa

E-SHOP

https://www.podlahy-dvere.eu/

OTVÁRACIE HODINY 


Pondelok - 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Utorok  -  8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Streda  - 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Štvrtok -  8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Piatok  -  8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00

Sobota  - ZATVORENÉ 

Nedeľa - ZATVORENÉ 

* PARKOVANIE ZADARMO

 

KONTAKT

Levočská 11, 080 01, Prešov

Telefón: (+421) 905 891 655

E-mail: fawell@fawell.eu

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť Fawell, s.r.o.

IČO: 44 109 865

Sídlo: Levočská 11, Prešov 080 01

E-mail : fawell@fawell.eu

Telefón: +421 905 891 655

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel s.r.o., vložka číslo 20046/P.

Osobné údaje získavame od fyzickej osoby, ktorá sa dá identifikovať na základe dobrovoľne poskytnutých údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Tieto údaje spracúvame za účelom uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, dodanie tovaru na adresu, poskytnutia služieb, príjem a spracovanie objednávok, vystavenie faktúr alebo na vybavenie reklamácie.

K Vašim osobným údajom majú prístup len naši zamestnanci, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Okrem súdu a orgánom činných v trestnom konaní. Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere.

Osobné údaje sú spracované a ponechané len na dobu potrebnú pre vybavenie danej činnosti. Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30-tich dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a za akým účelom.

Sťažnosť ohľadom spracovania Vašich osobných údajov môžete uplatniť e-mailom: fawell@fawell.eu

Práva fyzickej osoby:

 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov
 • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo na prístup k osobným údajom

 

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak máte podozrenie na porušenie ochrany osobných údajov.